קפלר קפיטל

קפלר קפיטל היא קרן גידור גלובלית מוכוונת ערך. אנו משקיעים בניירות ערך, ללא אילוצים של גאוגרפיה או תעשייה, במטרה להניב תשואות גבוהות בטווח הארוך, ביחס למדדי ההשוואה של הקרן: ת”א All-Share ומדד MSCI ACWI.

זהות אינטרסים

חלק מהותי מההון האישי של השותפים המנהלים את קרן קפלר, ומשפחותיהם מושקע בתוך הקרן יחד עם שאר השותפים

הצוות שלנו

“I will tell you how to become rich. Close the doors. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful.” -Warren Buffett