מה אנחנו עושים

קפלר קפיטל היא קרן גידור גלובלית מוכוונת ערך. אנו משקיעים בניירות ערך, ללא אילוצים של גאוגרפיה או תעשייה, במטרה להניב תשואות גבוהות בטווח הארוך, ביחס למדדי ההשוואה של הקרן: ת”א All-Share ומדד MSCI ACWI.

מרוכז

אנו מאמינים שתיק מרוכז של 12עד 15 חברות שנחקרו לעומק והוגדרו כבעלות פוטנציאל ערך עסקי גבוה, הינו מסוכן פחות וצפוי להיות רווחי יותר,  מאשר תיק מגוון בעשרות חברות בלי קשר לתמחור שלהן.

Diversification is a protection against ignorance. It makes very little sense for those who know what they’re doing.” Warren Buffett

מחקר מעמיק

אנו משקיעים בעסק לא במניה. לדעתנו, מרכיב מרכזי בצמצום הסיכון והגדלת הסיכוי הוא מחקר מעמיק ואינטנסיבי. פיתחנו תהליך מחקר מובנה, שהוכיח את עצמו לאורך שנים. תהליך המחקר שלנו כולל פגישות עם הנהלת החברה, מחקר על התעשייה, בחינת מתחרים וספקים.

נותני שרות מהמעלה הראשונה

המשקיעים של קפלר נהנים מנותני שירות מהמעלה הראשונה. כולל שירותי נאמנות של יובנק ושירותי ברוקרז’ של בנק הפועלים.

זהות אינטרסים

חלק מהותי מההון האישי של מרק שרוגרדסקי ודני שוורץ, השותפים המנהלים את קרן קפלר, ומשפחותיהם מושקע בתוך הקרן יחד עם שאר השותפים, וכוונתנו להמשיך בגישה זו במהלך השנים הקרובות.