שאלות נפוצות

מהי קרן גידור?


קרן גידור הינה תאגיד (קרן השקעות), שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך הנסחרים בבורסה או בשוק מוסדר. הקרן יכולה לנקוט במגוון אסטרטגיות השקעה שונות, לרבות מכירה בחסר (שורט) ושימוש במינוף פיננסי. במילים פשוטות יותר, קרן גידור דומה לקרן נאמנות גמישה, היכולה להשקיע בכל אפיק השקעה (מניות, אג"ח, אופציות, חוזים, מטבעות, סחורות ועוד) רק כמעט ללא מגבלות בכלל, מלבד המצוינות בהסכם השותפות של קרן הגידור. לקריאה מעמיקה יותר על תשובות לשאלות נפוצות לגבי קרן גידור - לחץ כאן
מהו המבנה המשפטי של קפלר קפיטל?


קרן הגידור מאוגדת כשותפות מוגבלת ישראלית (Limited Partneship). שותפות מוגבלת מורכבת משותף כללי (GP-General Partner) ומשותפים מוגבלים (LP - Limited Partners), אשר הינם המשקיעים בקרן. השותף הכללי, ה-GP, הינו מנהל הקרן, אשר אחראי לניהול ההשקעות והתפעול של הקרן. בין השותפים קיים הסכם שותפות מפורט, המסדיר את כל התנאים של הקרן. הסיבה שהשותפות נקראת שותפות מוגבלת היא שבניגוד לשותפות רגילה, השותפים המוגבלים (המשקיעים) בשותפות מוגבלת אינם חייבים דבר מעבר לסכום השקעתם בקרן.
מי יכול להשקיע בקרן קפלר קפיטל?


הקרן מיועדת למשקיעים כשירים, חברות ו-50 משקיעים פרטיים אמידים, בעלי הון להשקעה הגדול מ-600,000 ש"ח. המשקיעים בקרן נהנים מזהות אינטרסים מלאה עם מנהלי הקרן ושירות אישי ברמה הגבוהה ביותר.
מה הדבר הכי חשוב שצריך לבדוק לפני השקעה בקרן גידור?


חובה שלקרן הגידור יהיה אדמיניסטרטור ונאמן מס. הדבר המרכזי שמגן על משקיעים בקרנות גידור הוא אדמיניסטרטור. האדמיניסטרטור הינו בעל זכויות חתימה בחשבונות הקרן, מפקח על תנועת הכספים אל הקרן וממנה חזרה למשקיעים או לספקים של הקרן. האדמיניסטרטור אחראי על הדיווחים התקופתיים לשותפים של יתרת ההשקעה שלהם והתשואה בקרן. בישראל, האדמיניסטרטור לרוב מתפקד גם כנאמן מס, האחראי לניכוי מס ההכנסה עבור כל המשקיעים בקרן. קרן הגידור חייבת גם בעריכת דוחות ובקרה ע"י רו"ח. חשוב להבין כי האדמיניסטרטור, הנאמן והרו"ח אינם מפקחים על ההשקעות עצמן בקרן, הם מפקחים על ההתנהלות התקינה וההוגנת של קרן הגידור. הם לא אחראים להפסדים שנוצרים כתוצאה מהשקעות שלא הצליחו. סיכון ההשקעה הוא של המשקיעים בלבד, בדיוק כמו בקרן נאמנות או מנהל תיקים.
מהם היתרונות של השקעה בקפלר קפיטל?


צוות בעל ניסיון רב ומגוון. מחקר מעמיק ובלתי תלוי. זהות אינטרסים עם מנהלי הקרן, המשקיעים בעצמם בקרן ותלויים בדמי הצלחה. יתרון לקוטן - לעומת גופים שמנהלים מיליארדי ש"ח. גמישות בפעולות - יכולת להגיב מהר לכל תרחיש בשוק. שימוש במכשירי גידור - טובים יותר בירידות. חשיבה לטווח ארוך וסבלנות בהשקעה. התמקדות בתהליכים פנימיים, תוך תחקור ושיפור מתמיד. שירות אישי.

​הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילות החברה והשותפות. ההשקעה בשותפות (הקרן) הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי. זכויות בשותפות אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור. ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכם השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. האמור לעיל לא מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס בידי מי שמוסמך לכך, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות. כל המידע והתכנים באתר זה מסופק "AS IS" ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע.

info@kepler-capital.com

Herzliya, Israel

© 2021 by Kepler Investments Management LTD.