Stock Exchange

אודות קרן קפלר קפיטל

קרן קפלר קפיטל היא קרן גידור המתמחה בהשקעה במניות הנסחרות בשווקים מפותחים, כולל מניות הנסחרות בישראל או עם זיקה לישראל. אנו מתמקדים בהשקעה במניות של חברות בעלות שווי שוק של 2 מיליארד דולר ומטה.

הקרן מיועדת למשקיעים כשירים, חברות ו-50 משקיעים פרטיים אמידים. המשקיעים בקרן נהנים מזהות אינטרסים מלאה עם מנהלי הקרן, שירות אישי ברמה הגבוהה ביותר, הכולל גישה מלאה לשותפים המנהלים.

אנו מחפשים אחר הזדמנויות השקעה בהן התשואה הצפויה גבוהה משמעותית ביחס לסיכון הקיים בהשקעה, תוך ניסיון להימנע מהשקעות בהן קיים סיכוי להפסד הון פרמננטי.

גישת ההשקעות בקרן היא גישת השקעות הערך, אך לא לפי ההגדרה המסורתית של מכפילים נמוכים בלבד. אנו רואים במניות חלק בבעלות על עסק. לכן, אנו מאמצים את השימוש בהגדרתו של פרופסור גו'אל גרינבלט, מאוניברסיטת קולומביה בארה"ב, המגדיר השקעות ערך בצורה פשוטה - לנסות להעריך כמה העסק שווה, ולנסות לשלם פחות בעת הקניה. על מנת להעריך את השווי של העסק, אנו מבצעים ניתוח מעמיק של הדוחות הכספיים של החברה, הסקטור העסקי בה היא פועלת ומקיימים שיחות עם הנהלת החברה וחברות מתחרות.

הניסיון מלמד כי הצלחה בהשקעות לאורך זמן נובעת מ-3 גורמים עיקריים:​

  1. מחקר מעמיק ואנליזה נכונה​

  2. הימנעות מתשלום מחיר יקר מדי עבור מניה

  3. יישום של סבלנות ומשמעת

 

 

החזון שלנו

להיות ארגון אמין, הוגן ומקצועי, היוצר ערך משמעותי ללקוחותיו, ע"י ביצוע השקעות לטווח ארוך, המבוססות על מחקר מעמיק ועצמאי.

המטרה שלנו

להניב בטווח הארוך תשואה גבוהה ביחס למדדי ההשוואה: ת"א All-Share ומדד MSCI ACWI, תוך מתן שירות אישי לכל משקיע.

הערכים שלנו

  1. יושרה​

  2. הוגנות

  3. חשיבה עצמאית

  4. שאיפה למצוינות מקצועית

  5. שירות לקוחות אישי

  6. תשוקה ואהבה למקצוע

  7. גמישות מחשבתית

 

מבנה הקרן

קרן קפלר קפיטל מאוגדת כשותפות מוגבלת ישראלית. לקרן אדמיניסטרטור ונאמן מס, רו"ח מבקר וברוקר ראשי שהינו בנק מוביל בישראל. המשקיעים בקרן מקבלים דיווחים חודשיים מהנאמן על שווי השקעתם (NAV) והתשואה של הקרן לתקופה. בנוסף, מנהלי הקרן שולחים למשקיעים מכתב רבעוני, בו הם נותנים מידע נוסף על ההשקעות של הקרן, ההזדמנויות והלקחים שהופקו.