אודות קרן קפלר

 • קרן קפלר קפיטל הינה קרן גידור המתמחה בהשקעות במניות גלובליות על בסיס ניתוח פונדמנטלי.

 • אנו מחפשים הזדמנויות השקעה בהן התשואה הצפויה גבוהה משמעותית ביחס לסיכון הקיים בהשקעה, תוך ניסיון להימנע מהשקעות בהן קיים סיכוי להפסד הון פרמננטי.

 • אנו מאמינים כי הצלחה בהשקעות לאורך זמן נובעת מ-3 גורמים עיקריים:

  • מחקר מעמיק ואנליזה נכונה​

  • הימנעות מתשלום מחיר יקר מדי עבור מניה

  • יישום של סבלנות ומשמעת

 • לקרן קפלר נאמן מוסדר, רו"ח מבקר וברוקר ראשי שהינו הבנק המוביל בישראל. המשקיעים בקרן מקבלים דיווחים חודשיים מהנאמן וממנהלי הקרן על שווי השקעתם.

 • המטרה שלנו היא לייצר ערך למשקיעים שלנו, ולהניב בטווח הארוך תשואה גבוהה ביחס למדדי ההשוואה: ת"א All-Share ומדד MSCI ACWI.​

לקבלת מידע נוסף מלאו פרטיכם

© 2019 by Kepler Management LTD.

​הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילות החברה והשותפות. ההשקעה בשותפות (הקרן) הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי. זכויות בשותפות אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור. ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכם השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. האמור לעיל לא מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס בידי מי שמוסמך לכך, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות. כל המידע והתכנים באתר זה מסופק "AS IS" ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע.

info@kepler-capital.com

Herzliya, Israel