Image by Ethan Sykes

אסטרטגית השקעה

  • גישת ההשקעות בקרן היא גישת השקעות הערך, אך לא לפי ההגדרה המסורתית של מכפילים נמוכים בלבד. אנו רואים במניות חלק בבעלות על עסק. לכן, אנו מאמצים את השימוש בהגדרתו של פרופסור גו'אל גרינבלט, מאוניברסיטת קולומביה בארה"ב, המגדיר השקעות ערך בצורה פשוטה - לנסות להעריך כמה העסק שווה, ולנסות לשלם פחות בעת הקניה. על מנת להעריך את השווי של העסק, אנו מבצעים ניתוח מעמיק של הדוחות הכספיים של החברה, הסקטור העסקי בה היא פועלת ומקיימים שיחות עם הנהלת החברה וחברות מתחרות.

  • הדגש המרכזי שלנו הוא על מחקר מעמיק, עצמאי ובלתי תלוי. הניסיון שלנו ושל המשקיעים הטובים בעולם לימד אותנו, שכדי להרוויח בשוק ההון בטווח הארוך, צריך להיות צודקים בתזת ההשקעה ולהימנע מלשלם מחיר יקר מדי.

  • אנו שואפים להשקיע בחברות צומחות, שלא זקוקות לגיוסי הון על מנת לממן את הפעילות העסקית שלהן. חברות שנשלטות ע"י בעלי שליטה אמינים ובעלי מוטיבציה גבוהה לייצור ערך לבעלי המניות.

  • בעת ביצוע השקעה, נשאף תמיד למרווח בטחון מספק במחיר הקניה, על מנת שיגן עלינו גם במקרה וההערכות שלנו לא התגשמו.

  • בנוסף לרכישת מניות מתחת לערכן הכלכלי, ההשקעות בקרן כוללות השקעות במצבים מיוחדים בשוק ההון, כגון: הצעות רכש, SPIN OFF, שינוי מדדים, הסדרי חוב ועוד.

  • לא נעשה שימוש במינוף (לקיחת חוב) לרכישת ני"ע בקרן.

  • אנו שואפים להשקיע לטווח הארוך, אך גם מנצלים הזדמנויות בשוק בטווח בקצר.

  • הקרן מתמקדת בהשקעות Long, אך משתמשת באסטרטגיות גידור שונות לשיפור יחס הסיכון-סיכוי ולהגנה מתרחישי קיצון בשווקים.

​הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילות החברה והשותפות. ההשקעה בשותפות (הקרן) הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי. זכויות בשותפות אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור. ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכם השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. האמור לעיל לא מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס בידי מי שמוסמך לכך, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות. כל המידע והתכנים באתר זה מסופק "AS IS" ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע.

info@kepler-capital.com

Herzliya, Israel

© 2021 by Kepler Investments Management LTD.