אסטרטגית השקעה

  • אסטרטגיית ההשקעה בקרן קפלר קפיטל מבוססת על גישת השקעות הערך. כלומר, רכישה של ני"ע במחיר זול יחסית לערכו הכלכלי, שחושב בעת ניתוח יסודי של החברה.

  • בנוסף לרכישת מניות מתחת לערכן הכלכלי, ההשקעות בקרן כוללות השקעות במצבים מיוחדים בשוק ההון, כגון: הצעות רכש, SPIN OFF, שינוי מדדים, הסדרי חוב ועוד.

  • בעת ביצוע השקעה, נשאף תמיד למרווח בטחון מספק במחיר הקניה, שיגן עלינו גם במקרה וההערכות שלנו לא התגשמו.

  • הדגש המרכזי שלנו הוא על מחקר מעמיק, עצמאי ובלתי תלוי. הניסיון שלנו ושל משקיעים דגולים לימד אותנו, שכדי להרוויח בשוק ההון בטווח הארוך, צריך להיות צודקים בתזת ההשקעה ולהימנע מלשלם מחיר יקר מדי.

  • בהשקעות הקרן אין שימוש במינוף (חוב) לרכישת ני"ע.

  • אנו שואפים להשקיע לטווח הארוך, אך גם מנצלים הזדמנויות בשוק בטווח בקצר.

© 2019 by Kepler Management LTD.

​הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילות החברה והשותפות. ההשקעה בשותפות (הקרן) הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי. זכויות בשותפות אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור. ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכם השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. האמור לעיל לא מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס בידי מי שמוסמך לכך, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות. כל המידע והתכנים באתר זה מסופק "AS IS" ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע.

info@kepler-capital.com

Herzliya, Israel