Image by Takahiro Sakamoto

לצוות המנהל ניסיון רב ומגוון

דני שוורץ

שותף מנהל, COO

בעל ניסיון בתפקידי הנהלה בכירה בחברות ביטחוניות במשק הישראלי. לדני ניסיון רב בניהול הון משפחתי ע"י התמקצעות בשוק ההון ובנדל"ן להשקעה.

 

BA בכלכלה.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook

עמית שמיר

שותף מנהל, CEO

בעל ניסיון של מעל ל-12 שנים בניהול השקעות. מתוכם, 5 שנים בניהול קרן גידור ו-5 שנים בניהול נוסטרו ותיקים ללקוחות אמידים. בנוסף, עמית עסק בייעוץ כלכלי לחברות מובילות במשק.

 

BA בהצטיינות בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בן-גוריון

MBA עם התמחות במימון וחשבונאות מאוניברסיטת ת"א.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
  • Twitter

מרק שרוגרדסקי

שותף מנהל, CIO

בעל ניסיון של 15 שנים במגוון תפקידים בהייטק וניסיון רב בשוק ההון. מרק עסק בניהול הון משפחתי, יעוץ לגופים מוסדיים וקרנות גידור.

 

B.sc בהנדסת חשמל

MBA בהצטיינות,

שניהם מהטכניון.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
  • Twitter

​הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילות החברה והשותפות. ההשקעה בשותפות (הקרן) הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי. זכויות בשותפות אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור. ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכם השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. האמור לעיל לא מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס בידי מי שמוסמך לכך, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות. כל המידע והתכנים באתר זה מסופק "AS IS" ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע.

info@kepler-capital.com

Herzliya, Israel

© 2021 by Kepler Investments Management LTD.