top of page

תשואות קרן קפלר קפיטל

בשל מגבלות רגולטוריות אסור לנו לפרסם תשואות לקהל הרחב.

על מנת לצפות בתשואות הקרן, יש להיות מוגדר כמשקיע כשיר, בהתאם לאחת האפשרויות מטה.

אם אינכם משקיעים כשירים ניתן ליצור קשר לקבלת מידע נוסף על הקרן בהתאם לרגולציה.  

על מנת לקבל מידע על אפשרות השקעה בקפלר קפיטל, אני, החתום מטה, מצהיר ומסכים בזאת על היותי משקיע כשיר (אנא בחר בריבוע המתאים):

תודה! דף הקרן ישלח למייל שהזנת

bottom of page