Image by NASA

 קפלר קפיטל

 

קרן גידור

המתמחה בהשקעה במניות

בשווקים מערביים

 

אודות קרן קפלר

קפלר קפיטל הינה קרן גידור ישראלית המתמחה בהשקעה במניות הנסחרות בשווקים מפותחים,

כולל מניות הנסחרות בישראל או עם זיקה לישראל.
 

הקרן מיועדת למשקיעים כשירים, חברות ו-50 משקיעים פרטיים אמידים. 

המשקיעים בקרן נהנים משירות אישי וגישה מלאה לשותפים המנהלים.

החזון שלנו

להיות ארגון אמין, הוגן ומקצועי, היוצר ערך משמעותי ללקוחותיו, ע"י ביצוע השקעות לטווח ארוך,

המבוססות על מחקר מעמיק ועצמאי.

המטרה שלנו

להניב בטווח הארוך תשואה גבוהה ביחס למדדי ההשוואה:

ת"א All-Share ומדד MSCI ACWI, תוך מתן שירות אישי לכל משקיע.

הצוות המנהל

​הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילות החברה והשותפות. ההשקעה בשותפות (הקרן) הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי. זכויות בשותפות אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור. ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכם השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. האמור לעיל לא מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס בידי מי שמוסמך לכך, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות. כל המידע והתכנים באתר זה מסופק "AS IS" ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע.

info@kepler-capital.com

Herzliya, Israel

© 2021 by Kepler Investments Management LTD.