Image by NASA

 קפלר קפיטל

 

קרן גידור

המתמחה בהשקעה במניות

בשווקים מערביים

 

אודות קרן קפלר

קפלר קפיטל הינה קרן גידור ישראלית המתמחה בהשקעה במניות הנסחרות בשווקים מפותחים,

כולל מניות הנסחרות בישראל או עם זיקה לישראל.
 

הקרן מיועדת למשקיעים כשירים, חברות ו-50 משקיעים פרטיים אמידים. 

המשקיעים בקרן נהנים משירות אישי וגישה מלאה לשותפים המנהלים.

החזון שלנו

להיות ארגון אמין, הוגן ומקצועי, היוצר ערך משמעותי ללקוחותיו, ע"י ביצוע השקעות לטווח ארוך,

המבוססות על מחקר מעמיק ועצמאי.

המטרה שלנו

להניב בטווח הארוך תשואה גבוהה ביחס למדדי ההשוואה:

ת"א All-Share ומדד MSCI ACWI, תוך מתן שירות אישי לכל משקיע.

הצוות המנהל

דני שוורץ,

שותף מנהל, COO

עמית שמיר,

שותף מנהל, CEO

מרק שרוגרדסקי,

שותף מנהל, CIO