האם שוק ההון העניש יותר מדי את קבוצת אחים נאוי?

האחים שהובילו את תחום המימון החוץ בנקאי הפסיקו לחלק דיבידנד והקטינו את חלקם בחברה. לאחר כל הטלטלות - החברה מעניינת, היא היחידה בתחום שנסחרת מתחת להון העצמי שלה, והרווחית ביותר בענף שחזרה לחלק דיבידנד לאחרונה

הסיפור מאחורי הגיוס הראשוני של אמזון

ג'ף בזוס פנה ל-40 משקיעים שלא היו מוכנים להשקיע 50 אלף דולר בגיוס הראשוני של אמזון; הוא לא התייאש; בסוף הצליח למצוא 20 משקיעים שהחליטו להשקיע והרוויחו מיליארדים

​הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילות החברה והשותפות. ההשקעה בשותפות (הקרן) הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי. זכויות בשותפות אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור. ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכם השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. האמור לעיל לא מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס בידי מי שמוסמך לכך, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות. כל המידע והתכנים באתר זה מסופק "AS IS" ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע.

info@kepler-capital.com

Herzliya, Israel

© 2021 by Kepler Investments Management LTD.